کتاب مقدس درباره فرشتگان چه می گوید؟

image_pdfimage_print
کتاب مقدس درباره فرشتگان چه می گوید؟
کتاب مقدس درباره فرشتگان چه می گوید؟

فرشتگان موجوداتی روحانی هستند که دارای عقل و شعور ، احساسات و اراده می باشند و این هم درمورد فرشتگان بد (ارواح شریر) و هم در مورد فرشتگان خوب صدق می کند. فرشتگان عقل و شعور دارند (متی فصل ۸ آیه ۲۹؛ دوم قرنتیان فصل ۱۱ آیه ۳؛ اول پطرس فصل ۱ آیه ۱۲)، احساسات خود را نشان می دهند (لوقا فصل ۲ آیه ۱۳؛ یعقوب فصل ۲ آیه ۱۹؛ مکاشفه فصل ۱۲ آیه ۱۷)، و از اراده شان استفاده می کنند (لوقا فصل ۸ آیه های ۲۸ تا ۳۱؛ دوم تیموتائوس فصل ۲ آیه ۲۶؛ یهودا ۶). فرشتگان موجودات روحانی هستند (عبرانیان فصل ۱ آیه ۱۴) که بدن جسمانی حقیقی ندارند. اگر چه آنها بدن جسمانی ندارند، اما دارای شخصیت و هویت می باشند.

چون آنها مخلوق هستند، دانش آنها محدود است. یعنی آنها همه چیز را مثل خدا نمی دانند (متی فصل ۲۴ آیه ۳۶) بنظر می آید که دانش آنها از انسانها بیشتر است که ممکن است به این سه دلیل باشد. اول اینکه فرشتگان در ترتیب خلقت از انسان بالاتر آفریده شدند، بنابراین، طبیعتا از دانش بیشتری برخوردارند. دوم اینکه فرشتگان در مورد کلام خدا و دنیا بیشتر و دقیقتر از انسان مطالعه می کنند و در نتیجه دانش بیشتری از آن کسب می کنند (یعقوب فصل ۲ آیه ۱۹؛ مکاشفه فصل ۱۲ آیه ۱۲)، سوم، فرشتگان از طریق مشاهده دراز مدت فعالیت ها و رفتارهای انسان، کسب دانش می کنند. بر خلاف انسان، فرشتگان مجبور نیستند گذشته را مطالعه کنند چون خودشان آنرا تجربه کرده اند. بنابراین، می دانند دیگران چطور در موقعیتهای مختلف عمل کرده یا عکس العمل نشان داده اند و می توانند با درصد بالاتری حدس بزنند که ما چطور در موقعیتهای مشابه عمل می کنیم.

اگر چه آنها اراده دارند، اما ماننده همه مخلوقات، زیر نظر و کنترل اراده خدا هستند. فرشتگان خوب بوسیله خدا فرستاده می شوند تا به ایمانداران کمک کنند (عبرانیان فصل ۱۴ آیه ۱). بعضی از فعالیتهای آنها که در کتاب مقدس نوشته شده است عبارتند از : آنها خدا را ستایش می کنند(مزامیر فصل ۱۴۸ آیه های ۱ تا ۲؛ اشعیا فصل ۶ آیه ۳). آنها خدا را پرستش می کنند (عبرانیان فصل ۱ آیه ۶؛ مکاشفه فصل ۵ آیه های ۸ تا ۱۳). آنها در آنچه خدا انجام می دهد شادی می کنند (ایوب فصل ۳۸ آیه های ۶ تا ۷). آنها خدا را خدمت می کنند (مزامیر فصل ۱۰۳ آیه ۲۰؛ مکاشفه فصل ۲۲ آیه ۹). آنها در حضور خداوند حاضر می شوند (ایوب فصل ۱ آیه ۶، فصل ۲ آیه ۱). آنها ابزاری برای داوری خداوند هستند (مکاشفه فصل ۷ آیه ۱، فصل ۸ آیه ۲). آنها جواب دعاها را می آورند (اعمال رسولان فصل ۱۲ آیه های ۵ تا ۱۰). آنها کمک می کنند تا مردم به مسیح ایمان بیاورند (اعمال رسولان فصل ۸ آیه ۲۶، فصل ۱۰ آیه ۳). آنها ترتیب و صف مسیحیان، اعمال آنها و زحماتشان را مشاهده می کنند (اول قرنتیان فصل ۴ آیه ۹، فصل ۱۱ آیه ۱۰؛ افسسیان فصل ۳ آیه ۱۰؛ اول پطرس فصل ۱ آیه ۱۲). آنها در مواقع خطر تشویق کننده هستند ( اعمال رسولان فصل ۲۷ آیه های ۲۳ تا ۲۴). فرشتگان در زمان مرگ پرهیزکاران مراقب آنها می باشند (لوقا فصل ۱۶ آیه ۲۲).

فرشتگان کاملا موجوداتی متفاوت از انسانها هستند. انسان بعد از مرگ به فرشته تبدیل نمی شود. فرشتگان هیچوقت انسان نبوده و نخواهند بود. خدا فرشتگان را آفرید، همانطور که انسان را آفرید. در هیچ جایی از کتاب مقدس نمی بینیم که نوشته باشد فرشتگان به شکل خدا آفریده شدند، اما این درمورد انسان نوشته شده است (پیدایش فصل ۱ آیه ۲۶). فرشتگان موجودات روحانی هستند که می توانند، تا حدی، شکل جسمانی بخود بگیرند. ولی انسانها اساسا موجودات جسمانی هستند، اما با بُعد روحانی. بزرگترین چیزی که ما می توانیم از فرشتگان خوب یاد بگیریم این است که آنها فرمانهای خدا را سریع و بدون سوال کردن اطاعت می کنند.

منبع: www.gotquestions.org

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید