کتاب مقدس درباره ارواح شریر چه می گوید؟

image_pdfimage_print
کتاب مقدس درباره ارواح شریر چه می گوید؟
کتاب مقدس درباره ارواح شریر چه می گوید؟
 ارواح شریر، همان فرشتگان رانده شده می باشند. مکاشفه فصل ۱۲ آیه ۹ اینگونه آنها را توصیف می کند:” بله، این اژدهای بزرگ، یعنی آن مار قدیمی که اسمش ابلیس یا شیطان است و همان کسی است که تمام مردم دنیا را فریب می‌دهد، با تمام دار و دسته‌اش بر زمین افکنده شد”. رانده شدن شیطان به طور نمادین در اشعیا فصل ۱۴ آیه های ۱۲ تا ۱۵ و حزقیال فصل ۲۸ آیه های ۱۲ تا ۱۵ توصیف شده است. زمانیکه شیطان رانده شد، بر اساس مکاشفه فصل ۱۲ آیه ۴، یک سوم فرشتگان را همراه خودش برد. یهودا آیه ۶ نیز عنوان می کند که آنها فرشتگانی بودند که گناه کردند. بنابراین، بر اساس کتاب مقدس، ارواح شریر همان فرشتگان رانده شده هستند که همراه شیطان بر ضد خدا شورش کردند.

تعدادی از ارواح شریر در تاریکی تا روز داوری به خاطر گناهانشان محبوس شده اند ( یهودا آیه ۶). بقیه آنها آزاد هستند که افسسیان فصل ۶ آیه ۱۲ اینگونه آنها را توصیف می کند:” بدانید که جنگ ما با انسانها نیست، انسانهایی که گوشت و خون دارند؛ بلکه ما با موجودات نامرئی می‌جنگیم که بر دنیای نامرئی حکومت می‌کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و فرمانروایان شرور تاریکی. بلی، جنگ ما با اینهاست، با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای ارواح زندگی می‌کنند”( به کولسیان فصل ۲ آیه ۱۵ نیز مراجعه شود). و ارواح شریر هنوز هم از شیطان به عنوان رهبر پیروی می کنند و با فرشتگان مقدس در حال جنگ و نبرد هستند تا جلوی برنامه های خدا را بگیرند و برای قوم خدا مانع ایجاد کنند (دانیال فصل ۱۰ آیه ۱۳).

ارواح شریر، به عنوان مخلوقاتی غیرجسمانی، توانایی دارند تا بدن های فیزیکی را به مالکیت خود درآوردند و در آنها ساکن شوند. به اسارت درآمدن بدن توسط ارواح شریر زمانی اتفاق می افتد که جسم یک فرد به طور کامل تحت کنترل یک روح شریر درآید. اما این اتفاق برای فرزندان خدا (ایمانداران) نخواهد افتاد برای اینکه آنها روح القدس را درون قلبهای خود دارند ( اول یوحنا فصل ۴ آیه ۴).

عیسی مسیح، در مدت زمانی که بر روی زمین خدمت کرد با ارواح شیطانی زیاد روبرو شد. البته که هیچیک از آنان قدرتی قابل قیاس با قدرت عیسی مسیح نداشتند: “همان شب، عدۀ زیادی از دیوانگان را نزد عیسی آوردند، و او با گفتن یک کلمه، تمام ارواح ناپاک را از وجود آنان بیرون کرد و تمام بیماران را شفا بخشید”( متی فصل ۸ آیه ۱۶). قدرت عیسی مسیح بر ارواح شریر یک دلیل بسیار محکم برای این حقیقت بود که او واقعا پسر خدا می باشد (لوقا فصل ۱۱ آیه ۲۰). ارواح شریری که با عیسی مسیح مواجه می شدند بلافاصله او را می شناختند و به همین دلیل از او می ترسیدند:” تا چشمشان به عیسی افتاد، شروع کردند به فریاد کشیدن که: «ای فرزند خدا با ما چه کار داری؟ آیا آمده‌ای تا قبل از وقت، ما را عذاب دهی؟” (متی فصل ۸ آیه ۲۹).

شیطان و ارواح شریر او به دنبال نابود کردن و از بین بردن کارهای خدا و فریب دادن همه هستند (اول پطرس فصل ۵ آیه ۸؛ دوم قرنتیان فصل ۱۱ آیه های ۱۴ تا ۱۵). ارواح شریر در کتاب مقدس با عناوین ارواح شیطان (متی فصل ۱۰ آیه ۱)، ارواح ناپاک (مرقس فصل ۱ آیه ۲۷)، ارواح گمراه کننده (اول پادشاهان فصل ۲۲ آیه ۲۳)، دارودسته شیطان (مکاشفه فصل ۱۲ آیه ۹)، توصیف شده اند. شیطان و ارواح شریر او، دنیا را فریب می دهند (دوم قرنتیان فصل ۴ آیه ۴)، تعلیمات و نظریه های دروغین را ترویج می دهند (اول تیموتائوس فصل ۴ آیه ۱)، به مسیحیان حمله می کنند و آنها را رنج میدهند (دوم قرنتیان فصل ۱۲ آیه ۷؛ اول پطرس فصل ۵ آیه ۸)، و با فرشتگان مقدس و پاک در حال جنگ می باشند (مکاشفه فصل ۱۲ آیه های ۴ تا ۹).

ارواح شریر یا همان فرشتگان رانده شده، دشمنان خدا هستند اما دشمنان شکست خورده هستند. عیسی مسیح “قدرت شیطان را که شما را به گناه متهم می‌ساخت، در هم شکست. خدا به تمام مردم دنیا به روشنی نشان داد که مسیح بر روی صلیب بر شیطان چیره شده است؛ و شما هم بوسیلۀ او، از تمام گناهان خود پاک شده‌اید” (کولسیان فصل ۲ آیه ۱۵). تا وقتیکه ما از خداوند اطاعت می کنیم و با این کار در برابر شیطان مقاوت می کنیم، دلیلی برای ترس وجود نخواهد داشت.” فرزندان عزیزم، شما از آنِ خدا هستید و بر مخالفین مسیح غلبه یافته‌اید، زیرا در وجود شما کسی زندگی می‌کند که از هر دشمن مسیح در این دنیای گناه‌آلود، قوی‌تر است” (اول یوحنا فصل ۴ آیه ۴).

منبع: www.gotquestions.org

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید