زهر مار

image_pdfimage_print

زهر مــار
احتمالا اکثر ما این کلمه نه چندان جـالـب را از کسانی شنیده ایم که وقتی احساس بدی بما داشته اند و در جواب هرگونه سوال مان به تنددی گفته اند: زهـــرمار

داشتم مطالعه میکردم که زهرمار وقتی وارد خون انسان میشود به سه طریق عمل میکند. بعضی خون را لخته میکنند بعضی بافت ماهیچه های بدن را فلج میکنند بعضی هم عصب ها را فلج میکند و باعث خفگی میشوند بهرحال هر نوع اش کشنده است . .
اما تنها پاد زهر زهر مار بوسیله خود زهرمار ساخته میشود . پزشکان در لابراتوار زهر مار را بوسیله ترکیب با سایر مواد شیمیایی تبدیل به دارویی شفا بخش برای بیماران میکنند و هر روزه عده زیادی بوسیله همین زهر مار کشنده از مرگ رهایی مییابند البته زهر ماری که تبدیل شده . .به این فکر کردم اگر وقتی یک پزشک داروساز با ترکیباتی که انجام میدهد میتواند زهر مار کشنده را به داروی زنده کننده تبدیل کند چقدر بیشتر خداوند ما قادرست کشنده ترین خصوصیات بیمارگونه افراد را درحضورش به مساعدترین شخصیت برای نجات دیگران تبدیل کند .
اما برای این کار ابتدا لازم ست که خصوصیات و اخلاق و رفتار کشنده افراد را بحضور خدا ببریم و در دعا بگذاریم تا با خون عیسی مسیح و عطر معرفت او و فیض عظیمش ترکیب شود . آنوقت سولس قاتل و کشنده تبدیل میشود به پولس رسولی که باعث نجات دیگران است .
مصیبت و نابسامانی دنیای ما بخاطر این نیست که گرفتار شخصیت های مــار صفت شده بلکه بخاطر اینست که زهـر مـارهـایش را به لابراتوار حضور خدا نمیبرد تا با خون تبدیل کننده مسیح ترکیب و تبدیل به دارو ی شـفابخش شود . جلیل سپهر

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید