کتاب مقدس درباره نژادپرستی، تعصب و تبعیض نژادی چه می گوید؟

image_pdfimage_print

اولین چیزی که باید در این بحث درک کرد این است که فقط یک نژاد وجود دارد و آن هم نژاد انسان است. سفید پوستان، آفریقایی ها، سرخپوستان، عربها، و یهودیان نژادهای مختلف نیستند. بلکه، اقوام مختلف نژاد انسان هستند. همه انسانها خصوصیات مشترک جسمانی دارند (البته با اختلافات کوچک). مهمتر اینکه همه انسانها به شباهت خدا آفریده شده اند (پیدایش فصل ۱ آیه های ۲۶ تا ۲۷). خدا بقدری مردم جهان را دوست دارد که عیسی را فرستاد تا جانش را برای ما بدهد (یوحنا فصل ۳ آیه ۱۶). بدیهی است که، “جهان” شامل همه قومها می شود.

خدا جانبداری نمی کند و بین انسانها فرق نمی گذارد (تثنیه فصل ۱۰ آیه ۱۷؛ اعمال رسولان فصل ۱۰ آیه ۳۴؛ رومیان فصل ۲ آیه ۱۱؛ افسسیان فصل ۶ آیه ۹)، و ما هم نباید اینکار را بکنیم. یعقوب فصل ۲ آیه ۴ به آنهایی که بین انسانها فرق می گذارند “داوران با افکار نادرست” می گوید. در عوض ما باید همسایه خود را مثل خود دوست بداریم (یعقوب فصل ۲ آیه ۸). در عهد قدیم، خدا انسان را به دو گروه نژادی تقسیم کرد: یهودیان و ملل دیگر. خدا می خواست که قوم یهود قوم کاهنان باشند که ملل دیگر را خدمت کنند. در عوض، یهودیان به موقعیت خود مغرور شدند و از ملل دیگر تنفر پیدا کردند. عیسی مسیح این مسئله را با خراب کردن دیوار خصومت بین آنها خاتمه داد (افسسیان فصل ۲ آیه ۱۴). هر نوع نژادپرستی، تعصب، و تبعیض نژادی توهین و بی احترامی به کار مسیح بر روی صلیب است.

عیسی به ما فرمان می دهد که همدیگر را دوست داشته باشیم همانطور که او ما را دوست دارد (یوحنا فصل ۱۳ آیه ۳۴). اگر خدا ما را یکسان دوست دارد، ما هم باید همدیگر را با همان استاندارد بالا دوست داشته باشیم. عیسی در متی فصل ۲۵ به ما یاد می دهد که هر چه ما برای کوچکترین برادرش انجام دهیم، انگار برای او انجام داده ایم. اگر ما کسی را تحقیر کنیم، یعنی کسی که کوچک شمرده ایم که به شکل خدا آفریده شده است، و کسی را رنجانده ایم که عیسی مسیح جانش را برای او فدا کرد.

نژادپرستی، در شکلهای گوناگون و به درجات مختلف، بلایی است که برای هزاران سال گریبان انسان را گرفته است. ای برادران و خواهران از همه اقوام! نباید چنین باشد. قربانی های نژادپرستی، تعصب و تبعیض نژادی باید ببخشند. افسسیان فصل ۴ آیه ۳۲ می گوید، ” درعوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یکدیگر را ببخشید، همانطور که خدا نیز شما را بخاطر مسیح بخشیده است”. یک نژاد پرست ممکن است لیاقت بخشش شما را نداشته باشد، اما ما هم بسیار کمتر لیاقت بخشش خدا را داریم. کسانی که نژاد پرستی، تعصب و تبعیض نژادی را رواج می دهند، باید توبه کنند. “خود را کاملاً به خدا بسپارید و سراسر وجود خود را به او تقدیم کنید؛ زیرا شما از مرگ به زندگی بازگشته‌اید و باید وسیله‌ای مفید در دست خداوند باشید تا هدفهای نیکوی او را تحقق بخشید” (رومیان فصل ۶ آیه ۱۳). باشد که غلاطیان فصل ۳ آیه ۲۸ کاملا درک شود، ” دیگر فرقی نمی‌کند که یهودی باشیم یا غیریهودی، غلام باشیم یا آزاد، مرد باشیم یا زن؛ زیرا همۀ ما مسیحیان در عیسی مسیح یکی هستیم.”

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید