هفت سال مصیبت

image_pdfimage_print

مقدمه: بعد از اینکه ایمانداران (کسانیکه تولد دوباره دارند) از این دنیا ربوده شدند، دوره جدیدی در صفحه تاریخ رقم زده خواهد شد که به هفت سال مصیبت معروف است. کتاب مقدس آن را روز عظیم خداوند نیز می نامد. “روز عظیم خداوند نزدیک است، نزدیک است و بزودی هرچه تمام تر می رسد. آواز روز خداوند مسموع است و مرد زورآور در آن به تلخی فریاد برخواهد آورد. آن روز، روز غضب است، روز تنگی و اضطراب، روز خرابی و ویرانی، روز تاریکی و 
ظلمت، روز ابرها و ظلمت غلیظ” (صفنیا۱: ۱۴-۱۵).

عیسی مسیح پیشگویی کرد که در آخر دنیا چنان مصیبت عظیمی بر تمام 
ساکنان زمین رخ خواهد داد که تا بحال زمین چنین مصیبتی به خود ندیده است. “و چون به کوه زیتون نشسته بود، شاگردانش در خلوت نزد وی آمده، گفتند: «به ما بگو که این امور کی واقع می شود و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیست.» عیسی در جواب ایشان گفت: «زنهار کسی شما را گمراه نکند! زآنرو که بسا به نام من آمده خواهند گفت که من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. و جنگها و اخبار جنگها را خواهید شنید. زنهار مضطرب مشوید زیرا که وقوع این همه لازم است، لیکن انتها هنوز نیست. زیرا قومی با قومی و مملکتی با مملکتی مقاومت خواهند نمود و قحطیها و وباها و زلزله ها در جایها پدید آید. اما همه اینها آغاز دردهای زه است. آنگاه شما را به مصیبت سپرده، خواهند کشت و جمیع امتها بجهت اسم من از شما نفرت کنند. و در آن زمان، بسیاری لغزش خورده، یکدیگر را تسلیم کنند و از یکدیگر نفرت گیرند. و بسا انبیای کذبه ظاهر شده، بسیاری را گمراه کنند. و بجهت افزونی گناه محبت بسیاری سرد خواهد شد. لیکن هرکه تا به انتها صبر کند، نجات یابد. و به این بشارت ملکوت در تمام عالم موعظه خواهد شد تا بر جمیع امتها شهادتی شود؛ آنگاه انتها خواهد رسید… زیرا که در آن زمان چنان مصیبت عظیمی ظاهر می شود که از ابتدای عالم تاکنون نشده و نخواهد شد.” (متی۲۴: ۳-۱۴ و ۲۱).

۱- حوادث دوره مصیبت 
هفت سال مصیبت در کتاب مکاشفه و دانیال نبی به دو نیمه تقسیم شده است (سه و نیم سال اول و سه و نیم سال دوم). سه و نیم سال اول دوره مصیبت نامیده می شود و سه و نیم سال دوم مصیبت عظیم نامیده می شود. سه و نیم سال اول شامل شکستن هفت مهر طومار و نواختن هفت شیپور می باشد که در کتاب مکاشفه باب ۶ تا ۱۰ آمده است و باب۱۴-۱۹ حوادث و شخصیتهای اصلی دوره مصیبت را توصیف می کند. 
هفت مهر ( چهار اسب سوار) 
توصیف هفت سال مصیبت از باب ۶ مکاشفه با گشودن مهرهای طومار شروع می شود که خود عیسی مهرها را گشوده و طومار را برای خواندن باز می کند (مکاشفه۵: ۶-۷). 
۱٫ مهر اول: اسب سفید: “و دیدم چون بره یکی از آن هفت مهر را گشود؛ و شنیدم یکی از آن چهار حیوان به صدایی مثل رعد می گوید: بیا و ببین ! و دیدم که ناگاه اسبی سفید که سوارش کمانی دارد و تاجی بدو داده شد و بیرون آمد، غلبه کننده و تا غلبه نماید.” (مکاشفه۶: ۱-۲) 
هنگامیکه مهر اول گشوده می شود، هفت سال مصیبت با اسب سفید شروع می شود که اسب سوار آن دجال که مسیح دروغین است، روی اسب سفید (نشانه صلح و پیروزی) نشسته و وعده آوردن صلح را به تمامی مردم دنیا می دهد. او با اسرائیل به مدت هفت سال عهدنامه صلح خواهد بست (دانیال۹: ۲۷). امتها در صدد اتمام جنگ بر می خیزند و کلیساها و دین های دروغین متحد خواهند شد و همه یک دین واحد را پرستش خواهند کرد. سپس دجال در نیمه هفت سال عهد خود را شکسته و شروع به جنگ و کشتار مردم به خصوص یهودیان و عده ای که در هفت سال مصیبت به مسیح ایمان می آورند را می نماید. 
۲٫ مهر دوم: اسب سرخ: “و چون مهر دوم را گشود، حیوان دوم را شنیدم که می گوید: بیا و ببین و اسبی دیگر، آتشگون بیرون آمد و سوارش را توانایی داده شده بود که سلامتی را از زمین بردارد و تا یکدیگر را بکشند؛ و به وی شمشیری بزرگ داده شد.” مکاشفه۶: ۳-۴ 
سوار این اسب همان دجال است که زمانیکه او عهد خود را می شکند شروع به جنگ و کشتار و شکست بسیاری از امتها می نماید تا بر تمامی دنیا سلطنت کند. این جنگ تا انتهای هفت سال ادامه خواهد داشت و در انتهای هفت سال دجال با لشکریان خود در دشتی به اسم وادی یهوشافاط (یوئیل۳: ۲) یا حارمجدون جمع خواهند شد. “و ایشان را به موضعی که آن را در عبرانی حارمجدون می خوانند، فراهم آوردند.” (مکاشفه۱۶: ۱۶). دجال و لشکریان او به امت خدا یعنی اسرائیل یورش می برند که در آن هنگام مسیح بازگشت نموده و او را با نفس دهان خود هلاک خواهد کرد (دوم تسالونیکیان۲: ۸).۱‏۱‏

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

دیدگاهتان را بنویسید