بررسی نامهای خداوند

image_pdfimage_print

بررسی نامهای خداوند

حضرت اعلی Most High
لغت فوق به معنای خدای متعال می‌باشد.

حضرت اعلی به معنای خدای رفیع، والامقام و بلند مرتبه می‌باشد. کلمه حضرت اعلی برای شخص یا چیزی که ارزشمند و قابل تمجید است بکار برده می‌شده است. و زمانی که این نام را برای خداوند بکار می‌برند، دارای مفهوم آن است که وی بسیار بالاتر از خدایان و انسانها بوده و قابل ستایش است.