به عنوان یک مسیحی، چگونه می توانم در زندگیم بر گناه چیره شوم؟

image_pdfimage_print

کلام خدا منابعی را معرفی می کند که ما به وسیلۀ آنها می توانیم درمقابله با گناهانمان، پیروز شویم. در این زندگی زمینی ما هرگز بطور کامل نخواهیم توانست بر گناه غلبه کنیم (اول یوحنا فصل ۱ آیه ۸) اما غلبه کامل بر گناهان همچنان باید هدف ما باشد. با کمک خداوند و با پیروی از اصول کتاب مقدس، می توانیم بتدریج بر گناه غلبه کرده و بیشر و بیشتر شبیه مسیح شویم.

۱) روح القدس: یکی از نعماتی که خداوند به ما بخشیده تا بوسیلۀ آن بتوانیم زندگی مسیحی پیروزمندی داشته باشیم، روح القدس است. در غلاطیان فصل ۵ آیه های ۱۶ تا ۲۵ خداوند اعمال جسم را با ثمرات روح القدس مقایسه می کند. در این قسمت از کلام، ما خوانده شده ایم که با روح القدس زندگی کنیم. همۀ ایمانداران روح القدس را دارند، اما این قسمت از کلام خدا به ما می گوید که باید با روح القدس زندگی کنیم و خود را کاملا به او بسپاریم. به این مفهوم که باید کاملا بر اساس آنچه روح القدس از ما می خواهد زندگی کنیم نه بر اساس آنچه جسم از ما خواهد.

تغییری که روح القدس می تواند در زندگی ایماندار ایجاد کند، در زندگی پطرس به خوبی به تصویرکشیده شده است. او کسی بود که قبل از اینکه از روح القدس پُر شود، سه بار عیسی مسیح را انکار نمود؛ آن هم درست بعد از ادعایش مبنی بر اینکه تا سر حد مرگ از مسیح پیروی خواهد کرد. اما بعد از پُر شدن از روح القدس درروز پنطیکاست، خطاب به یهودیان ، او آشکارا و با اقتدار راجع به مسیح سخن گفت.

زندگی کردن با روح القدس به این معنی است که شخص ایماندار مانع کار روح القدس نشود (اول تسالونیکیان فصل ۵ آیه ۱۹). در عوض او در پی این باشد که از روح القدس پُر شود و کاملا تحت کنترل او درآید (افسسیان فصل ۵ آیه های ۱۸ تا ۲۱). یک فرد ایماندار چگونه می تواند از روح القدس پر شود؟

گناه چیزیست که روح القدس را غمگین می کند و جلوی پرشدن ما از او را می گیرد پس اطاعت از خدا روشی است که با آن می توان از روح القدس پر شد. ما باید دعا کنیم تا خداوند ما را از روح القدس پر کند و باید در کلام او غرق شویم (کولسیان فصل ۳ آیه ۱۶) و با اطاعت از دستورات خدا زندگی کنیم. این کار به روح القدس این آزادی عمل را می دهد که بر روی اعمال و افکار ما کار کند.

۲) کلام خدا: کتاب مقدس در دوم تیموتائوس فصل ۳ آیه های ۱۶ تا ۱۷ می گوید که خدا کلام خود را به ما داده است تا ما را به اعمال نیکو تجهیز کند. این کلام به ما تعلیم می دهد که چطور زندگی کنیم، به چه چیزی اعتقاد داشته باشیم، و حتی راه غلطی را که در پیش گرفته ایم برای ما آشکار می سازد. کلام خدا به ما کمک می کند تا دوباره به راه درست برگردیم و در آن استوار بمانیم. همانطور که عبرانیان فصل ۴ آیه ۱۲ می گوید، کلام خدا زنده و مقتدر است و قادر است پیچیده ترین مشکلات غیرقابل حل انسانی را برطرف نماید. نویسنده مزامیر در مزامیر فصل ۱۱۹ ودر آیات دیگر، راجع به قدرت کتاب مقدس در تغییر زندگی مردم با ما صحبت می کند. به یوشع تعلیم داده شده بود که رمز پیروزی او بر دشمنانش (تمثیلی برای جنگ روحانی ما ) در این است که این کلام از دهانش دور نشود بلکه روز و شب در آن تفکر نماید و از آن اطاعت کند. این رمز پیروزی او در رسیدن به سرزمین موعود بود. یوشع از این فرمان الهی اطاعت نمود؛ حتی زمانی که دستورات خدا برای او غیر قابل درک بود.

معمولاً کتاب مقدس به عنوان منبع مهمی تلقی نمی شود . اغلب آن را با خود به کلیسا می بریم و شاید روزانه بخشهایی از آن را به عنوان عبادت روزانه بخوانیم. اما اغلب آن را حفظ نمی کنیم، در آن تعمق نمی کنیم، و آن را در زندگی خود بکار نمی بریم، به گناهانی که آن برای ما آشکار می کند، اعتراف نمی کنیم و وقتی نشان می دهد که چه عطایا و موهبت هایی به ما بخشیده شده اند، خدا را شکر نمی کنیم. اغلب وقتی نوبت خواندن کلام خدا میرسد به انواع و اقسام امراض عصبی و روانی دچار می شویم. آنقدر کم از کلام تغذیه می کنیم که به لحاظ روحانی، فقط ما را زنده نگاه می دارد تا بتوانیم در جلسات کلیسایی شرکت کنیم ( یعنی متاًسفانه، به آن اندازه از کلام تغذیه نمی کنیم تا به مسیحیان سالم و قوی تبدیل شویم). بندرت از آن تغذیه می کنیم؛ هر گز آنقدردر آن تعمق نمی کنیم که از لحاظ روحانی، ما را غنی سازد.

اگر مطالعۀ روزانۀ کلام خدا برای شما هنوز عادت روزانه نشده است، از امروز این کار را شروع کنید و مطالعه کتاب مقدس را به عادت روزانه تبدیل نمایید. و همچنین به یادداشت کردن آنچه از آیات متوجه می شوید نیز عادت نمایید. برخی عادت دارند، دعاهای خود را نیز یادداشت کنند و از خدا می خواهند برای تغییر نقاط تاریکی از زندگی که در کتاب مقدس به آنها اشاره نموده به ایشان کمک کند. روح القدس از کتاب مقدس به عنوان یک ابزار در زندگی ما استفاده می کند (افسسیان فصل ۶ آیه ۱۷) و همچنین آن یک قسمت اصلی و ضروری است که خداوند برای جنگ در نبردهای روحانی به ما داده است (افسسیان فصل ۶ آیه های ۱۲ تا ۱۸).

۳) دعا: این یکی دیگر از منابع مهمی است که خدا برای ما فراهم آورده است. دعا نیز یکی از منابعی است که مسیحیان زیاد راجع به آن صحبت می کنند وخیلی کم آنرا بکار می برند. ما جلسات دعا داریم، زمان دعا داریم اما هیچ وقت مثل کلیسای اولیه آنرا بکار نبرده ایم (اعمال رسولان فصل ۳ آیه ۱، فصل۴ آیه ۳۱، فصل ۶ آیه ۴، فصل ۱۳ آیه های ۱ تا ۳). پولس بطور مکرر خاطر نشان می سازد که چقدر برای مردمی که آنها را خدمت می نمود، دعا کرده است. اما ما حتی برای خودمان نیز، این منبعی را که در اختیار داریم، مورد استفاده قرار نمی دهیم. خدا راجع به دعا قول شگفت انگیزی داده است (متی فصل ۷ آیه های ۷ تا ۱۱؛ لوقا فصل ۱۸ آیه های ۱ تا ۸؛ یوحنا فصل ۶ آیه های ۲۳ تا ۲۷؛ اول یوحنا فصل ۵ آیه های ۱۴ تا ۱۵). و پولس در متنی که درباره آمادگی برای جنگ روحانی است بازهم به دعا کردن اشاره می نماید(افسسیان فصل ۶ آیه ۱۸).

دعا تا چه اندازه در زندگی ما برای غلبه بر گناه مهم اسست؟ سخنانی که عیسی مسیح در باغ جستیمانی درست قبل از اینکه پطرس او را انکار کند، به زبان آورد؛ در انجیل موجود می باشد. هنگامی که مسیح در حال دعا کردن است، پطرس خوابش می برد. مسیح او را بیدار می کند و به او می گوید:” بیدار بمانید و دعا کنید تا وسوسه بر شما غلبه نکند. روح انسان می‌خواهد آنچه درست است انجام دهد، اما طبع بشری او ضعیف است” (متی فصل ۲۶ آیه ۴۱). ما نیز مانند پطرس می خواهیم که کار درست را انجام دهیم اما قدرت و توان نداریم. در این مواقع باید به تعلیمات و نصایح خداوند توجه کنیم تا پیوسته جستجو کنیم، در بزنیم، از خدا بخواهیم و او نیز توان و قدرت مورد نیاز را به ما خواهد بخشید (متی فصل ۷ آیه ۷).

۴) کلیسا: آخرین منبع، در جنگ روحانی ما برای غلبه بر گناه، کلیسا و معاشرت با دیگر ایمانداران می باشد. مسیح شاگردان خود را بصورت گروه دو نفره برای بشارت و انجام خدمات می فرستاد (مرقس فصل ۶ آیه ۷). سفرهای بشارتی در اعمال رسولان نیز بصورت گروهی انجام گرفته است. کتاب مقدس به ما می گوید که از تجمعات کلیسایی و معاشرت با یکدیگر غافل نشویم و زمانیکه با هم هستیم یکدیگر را به انجام کارهای خوب ترغیب کنیم ( عبرانیان فصل ۱۰ آیه ۲۴). به اشتباهات خود نزد یکدیگر اعتراف کنیم (یعقوب فصل ۵ آیه ۱۶). در ادبیات حکیمانه عهد قدیم به ما گفته شده که:” همانطور که آهن، آهن را می‌تراشد، دوست نیز شخصیت دوستش را اصلاح می‌کند” (امثال فصل ۲۷ آیه ۱۷). قدرت همیشه در تعداد است (جامعه فصل ۴ آیه های ۱۱ تا ۱۲).

خیلی از ایمانداران معتقد هستند که داشتن یک دوست که راهنمای ما باشد و ما خود را پاسخگوی او بدانیم، تاثیر بسیار زیادی در غلبه بر گناه دارد. داشتن دوست دیگری که با شما حرف بزند، با شما دعا کند، شما را تشویق کند، و حتی شما را توبیخ کند، نیز ارزش بسیار زیادی برای شما خواهد داشت. همه ما گرفتار وسوسه می شویم (اول قرنتیان فصل ۱۰ آیه ۱۳). داشتن یک دوست و یا گروه راهنما می تواند به ما تا اندازه ای انگیزه و اشتیاق بدهد تا بر جدی ترین گناهان غلبه کنیم.

بعضی وقتها غلبه بر گناه بسیار سریع اتفاق می افتد و بعضی زمان ها نیز این فرایند آهسته تر صورت می گیرد. اما خداوند به ما قول داده که اگر از منابعی که در اختیار ما گذاشته استفاده کنیم، او نیز بتدریج زندگی ما را متحول خواهد ساخت. ما می توانیم با خیال راحت برای غلبه بر گناه استقامت و پشتکار داشته باشیم برای اینکه می دانیم خداوند به قول های خود عمل می کند.

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید