دوم قرنتیان باب ۴ آیه ۱۸

image_pdfimage_print
IMG_20180906_230443_918.jpg

دوم قرنتیان باب ۴ آیه ۱۸

و در ضمن، ما به چیزهای نادیدنی چشم دوخته‌ایم نه به چیزهای دیدنی، زیرا آنچه به چشم می‌آید موقّتی است، ولی چیزهای نادیدنی تا ابد پایدارند.