چطور می توانم جواب دعاهایم را از خدا بگیرم؟

image_pdfimage_print

خیلی از مردم عقیده دارند که دعای “جواب داده شده” دعایی است که از خدا خواسته شده و انجام می شود. اگر دعایی انجام نشود، فکر می کنند که آن دعا جواب داده نشده است. بهر حال، این درک اشتباهی از دعاست. خدا هر دعایی را که به حضور او آورده می شود، جواب می دهد. گاهی خدا می گوید “نه” یا “صبر کن”. خدا فقط قول داده است که دعاهایی را جواب مثبت بدهد که بر طبق اراده اش هستند. “از اینرو، خاطرجمع هستیم که هرگاه از خدا چیزی مطابق خواست او بطلبیم، دعای ما را خواهد شنید؛ و اگر یقین داریم که دعای ما را می‌شنود، می‌توانیم به این هم اطمینان داشته باشیم که آنچه از او بخواهیم، به ما عطا خواهد کرد” ( اول یوحنا فصل ۵ آیه های ۱۴ تا ۱۵).

دعا کردن بر طبق اراده خدا یعنی چه؟ دعا کردن بر طبق خواست خدا یعنی دعا برای چیزهایی که خدا را جلال می دهند و شکوه او را تحسین می کنند و یا برای چیزهایی که کتاب مقدس واضحا آنها را خواست خدا معرفی می کند. اگر ما برای چیزی دعا کنیم که خدا را جلال نمی دهد و یا بر طبق اراده خدا برای زندگی ما نیست، خدا آنچه می خواهیم به ما نمی دهد. چطور می توانیم بدانیم اراده خدا چیست؟ خدا قول می دهد که اگر از او بخواهیم، به ما حکمت بدهد. یعقوب فصل ۱ آیه ۵ می گوید، «اما اگر کسی از شما طالب حکمت و فهم برای درک اراده و خواست خداست، باید دعا کند و آن را از خدا بخواهد؛ زیرا خدا خرد و حکمت را به هر که از او درخواست کند، سخاوتمندانه عطا می‌فرماید بدون اینکه او را سرزنش نماید». جای خوبی که می توان از آنجا شروع کرد اول تسالونیکیان فصل ۵ آیه های ۱۲ تا ۲۴ است، که خواست و اراده خدا را برایمان آشکار می کند. هر چه بهتر اراده خدا را بفهمیم، بهتر می دانیم برای چه دعا کنیم (یوحنا فصل ۱۵ آیه ۷). هر چه بهتر بدانیم برای چه دعا کنیم، بیشتر خدا به دعاهایمان جواب بله می دهد.

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →