عبادت مسیحی

image_pdfimage_print

آیا وضو نقشی در عبادت برای مسیحیان ایفا میکند؟
خیر. در هیچ موردی هیچ آداب شستشویی لازم به اجرا نیست. آنچه اهمیت دارد این است که مسیحیان باید درون خود را پاک نگهدارند به همین علت مسیحیان همواره در حال دعا هستند تا از گناهانشان پاک شوند و بخشیده شوند.
همچنان که داوود در مزامیر فصل۵١ دعا می کند(۵).

https://t.me/shaloumpedar

About نوشین آفرین جعفری

View all posts by نوشین آفرین جعفری →

دیدگاهتان را بنویسید