۱۶ – کتاب اشعیای نبی بابهای ۱ الی ۳۹

image_pdfimage_print

About امید محمدیه

آسمان وزمین زايل خواهد شد اما سخنان من هرگز زوال نخواهدپذیرفت. متی 33 -35

View all posts by امید محمدیه →

One Comment on “۱۶ – کتاب اشعیای نبی بابهای ۱ الی ۳۹”