‎خدا_شما_را_دوست_دارد# ‎زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود، و

image_pdfimage_print

‎خداشمارادوستدارد#

‎زیرا خدا جهانیان را آنقدر محبت نمود، و آنقدر آن را محبت نمود که ( حتی ) پسر یگانه (منحصر به فرد) خود را داد، تا هر که به او ایمان بیاورد ( توکل کند، اعتماد نماید) هلاک نگردد (نابود نشود، گم نشود) بلکه صاحب حیات جاودان ( ابدی) شود. یوحنا ۳: ۱۶

‎یوحنا ۳ : ۱۶ میگوید که خدا جهانیان را آن قدر دوست داشت که پسر یگانه خود را برای آن قربانی نمود.
‎خدا شما را دوست دارد! شما برای او ارزش خاصی دارید.
خدا شما را به خاطر اینکه آدم خوبی هستید و یا کارهای خوبی انجام میدهید، دوست ندارد.
@shaloumpedar

او شخص شما را دوست دارد! زیرا او محبت است. محبت کاری نیست که توسط خدا انجام میشود، بلکه خدا خودش محبت است. محبت در طبیعت خداست.
‎محبت خدا خالص و دائمی است. شما نمیتوانید این محبت را کسب نمایید، و هیچ کس نیز لایق آن نیست.
این محبت تنها از طریق ایمان قابل دریافت است.
‎در افسسیان ۳ : ۱۹ پولس دعا میکند تا ما محبت خدا را بشناسیم. وقتی ما به این شناخت میرسیم، از درون تقویت میشویم. وقتی دروناً تقویت شدیم، مشکلات بیرونی نمیتوانند ما را شکست دهند.
‎اگر شما شخصاً این محبت را دریافت نکرده باشید، نمی توانید آن را به دیگران بدهید. اجازه دهید خدا شما را محبت نماید. این محبت را خودتان شخصاً تجربه نمایید و از آن اشباع گردید. خود را در میان این محبت قرار دهید. اجازه دهید این محبت شما را تقویت نماید و سپس آن را با دیگران تقسیم نمایید.

‎این را بگویید:
‎”خدا مرا دوست دارد. من برای او ارزش دارم. من امروز محبت عظیم و ابدی او را دریافت میکنم و درونم تقویت میشوم.”

https://t.me/shaloumpedar

About نوشین آفرین جعفری

View all posts by نوشین آفرین جعفری →

دیدگاهتان را بنویسید