خشم

image_pdfimage_print

🔺 خشم برای بهترین های ما نیز اتفاق می افتد! پاسخ شما به خشم براساس اعتقاد به خداوند و اندیشه در کلام او بستگی دارد .
‼️ خواندن این آیات هنگام حفظ ، می تواند شما را برای پاسخ مناسب به خشم کمک کند.

🔻باهم به آیات کلام خداوند همراه شویم :

شنیده اید که در قدیم به مردم گفته شد:
« قتل نکن و هر کس مرتکب قتل شود محکوم خواهد شد.»

  1. اما من به شما می گویم: هر کس نسبت به برادر خود عصبانی شود محکوم خواهد شد و هر که برادر خود را ابله بخواند به دادگاه برده خواهد شد و اگر او را « احمق » بخواند مستوجب آتش جهنم خواهد بود.
  2. پس اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آنجا به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی دارد،
  3. هدیه خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه خویش را تقدیم کن .
  4. با مدعی خود وقتی که هنوز در راه دادگاه هستی صلح نما والا آن مدعی تو را به دست قاضی خواهد سپرد و قاضی تو را به دست زندانبان خواهد داد و به زندان خواهی افتاد.
  5. یقین بدان که تا دینار آخر را نپردازی آزاد نخواهی شد.

About نوشین آفرین جعفری

View all posts by نوشین آفرین جعفری →