چرا ما ایمان داران مسیحی به کلیسا میرویم :

image_pdfimage_print

کتاب مقدس به ما می گوید که ما نیاز داریم در کلیسا شرکت کنیم تا بتوانیم با ایمانداران دیگر، خدا را پرستش کنیم و از کلام خدا برای رشد روحانی خود درس بگیریم.

ایمانداران اولیه ” در تعلیمی که رسولان می‌دادند و در آیین شام خداوند و دعا با سایر ایمانداران مرتب شرکت می‌کردند.

ما نیز باید این نوع مشارکت در کلیسا را انجام بدهیم. آنها یک ساختمان مشخص به اسم کلیسا نداشتند اما ” هر روز مرتب در خانۀ خدا باهم عبادت می‌کردند، در خانه‌ها برای شام خداوند جمع می‌شدند، و با خوشحالی و شکرگزاری هر چه داشتند با هم می‌خوردند” (اعمال رسولان فصل ۲ آیه ۴۶).

در واقع شرکت در کلیسا فقط یک “پیشنهاد خوب” نیست؛ بلکه خواست خداوند برای ایمانداران می باشد.

کلام خدا در عبرانیان فصل ۱۰ آیه ۲۵ به ما می گوید:” و نیز چنانکه برخی را عادت است، از حضور در مجالس عبادت کلیسایی غافل نشوید، بلکه یکدیگر را تشویق کنید، بخصوص در این روزها که بازگشت مسیح نزدیک می‌شود”.

همانطور که می بینیم، حتی در کلیسای اولیه نیز برخی عادت کرده بودند که از شرکت در جلسات کلیسایی غافل شوند. نویسنده کتاب عبرانیان می گوید این راهی نیست که یک ایماندار باید در پیش بگیرد. ما به تشویقها و ترغیب هایی که در کلیسا برای ما بوجود می آورد، نیاز داریم.

مخصوصا که هر لحظه ممکن است “زمان آخر” فرا رسد و به همین دلیل ما باید تعهد و اشتیاق بیشتری برای شرکت در کلیسا داشته باشیم.

کلیسا جایی است که ایمانداران می توانند یکدیگر را دوست بدارند، یکدیگر را تشویق کنند، یکدیگر را به دوست داشتن و انجام کارهای خوب ترغیب کنند، به یکدیگر خدمت کنند ، یکدیگر را راهنمایی کرده و تعلیم دهند، به یکدیگر احترام بگذارند، با یکدیگر مهربان باشند و نسبت به هم دلسوز باشند.

زمانیکه یک فرد، عیسی مسیح را به عنوان تنها نجات دهنده خود می پذیرد، عضوی از بدن مسیح می شود (اول قرنتیان فصل ۱۲ آیه ۲۷).

برای اینکه بدن مسیح (کلیسا) به خوبی کار خود را انجام دهد، تمامی اعضای آن باید حاضر باشند و بخوبی کار کنند (اول قرنتیان فصل ۱۲ آیه های ۱۴ تا ۲۰). تنها شرکت کردن در کلیسا کافی نیست؛ بلکه باید در کلیسا فعال باشیم و با استفاده از هدایای معنوی که به ما داده است، به دیگران خدمت کنیم.

یک ایماندار تا زمانیکه که از هدایای معنوی برای خدمت به کلیسا حداکثر استفاده را نکند، به بلوغ روحانی نخواهد رسید و در این راه همه آن چیزی که نیاز داریم، تشویق و ترغیب از سوی دیگر ایمانداران است.

دیدگاهتان را بنویسید