خدا فرمود که خوب نیست آدم تنها بماند. اما چرا پولس مسیحیان را تشویق کرد تا مجرد بمانند؟

image_pdfimage_print

قسمت دوم

آیا پولس قبلا زن داشته است؟
او به این نکته در رسالاتش اشاره نکرده است. اما از آن جا که اکثر مردان یهودی ازدواج می کردند، پولس نیز که فردی کاملا مذهبی بود، احتمالا همسر داشته است. شاید همسر پولس فوت کرده و او دیگر به ازدواج مجدد اقدام نکرده بود. آنچه مسلم است در زمان نگارش اولین نامه به کلیسای قرنتس، پولس مجرد بود. واژه “مجرد” در کتاب مقدس به سه معنا است: شخص هنوز ازدواج نکرده، یا قبلا همسر داشته که به علت فوت یا طلاق، اکنون مجرد است و سوم شخص ازعطای تجرد برخوردار است.
پولس هرگز مخالف ازدواج نبود. او به مجردها توصیه می کند اگر قادر به کنترل خود نیستند، بهتر است ازدواج کنند (اول قرنتیان فصل ۷ آیه ۹). تمایلات جنسی امری طبیعی بوده و گناه محسوب نمی شود. پولس تجرد و ازدواج را دو عطای الهی می داند. اما نباید دست به کاری زد که عطایش را نداریم. هر شخص باید مطابق دعوتی که دارد، زندگی کند.
نکته مهمی که نبایستی از آن غافل بود این است که نمی توان با هر کسی ازدواج کرد. تحت فشار امیال جنسی بودن، بهتر از ازدواج نادرست است.
در بسیاری از فرهنگ ها، جوامع با تجرد افراد موافق نیستند و مردم به مجردها بدبین هستند. حتی در برخی از کلیساها خدمات مهم به مجردها واگذار نمی شود.
ازدواج انتخاب اشتباهی نیست، بلکه مانند تجرد روشی برای زندگی می باشد. فقط به هنگام انتخاب هر کدام، باید بدانیم که آنچه اهمیت دارد خدمت به خداوند است.
پایان

منبع: صفحه “دفاعیات مسیحی” در فیس بوک.
نویسنده: کشیش مهران پورپشنگ

دیدگاهتان را بنویسید