سوالی که شاید همه روزی از خود پرسیده اند!بهشت کجاست؟

image_pdfimage_print

ایا بهشت وجود دارد؟
ما ایمان داریم که دوری از خدا هلاکت
و نزد مسیح بودن حیات ابدیست !
ما ایمان داریم تنها
راه و راستی و حیات ،عیساست
درحضور خداوند کمال نیکوی ست
ورمز برخورداری از حیات تنها ،
ماندن در مسیح عیسی تا به ابد !
وسوال اینجاست؟!
چگونه به بهشت وارد شویم؟
یا واضح تر بگویم ،
چطور به حضور خدا وارد شویم؟!
تنها راه وارد شدن به صحن های حضور قدوس خدا ،قربانیست!
شکر برای وجود عیسی مسیح ✝️
این رمزیست که تنها فرزندان خدا که از نور متولد شدن آن را دریافته اند!شکر🙏🏻✝️💒
اعتراف کن که
عیسی خدا و خداوند توست ✝️
شکر گزاری
در نام عیسی
بهشت حقیقی ماست❤️✝️😊
دعای من اینست🙏🏻
ای پدر سرمدی پادشاهی تو بیاید
اراده تو همانطور که در آسمان است در دل‌های ما نیز کرده شود✝️🙏🏻
“پس بیایید به واسطۀ عیسی قربانیِ سپاس را پیوسته به خدا تقدیم کنیم. این قربانی، همان ثمرۀ لبهایی است که به نام او معترفند.”
‮‮عبرانیان‬ ‭۱۳:۱۵‬ ‭NMV‬‬/heb.13.15.
“حال، خدای سلامتی که شبانِ اعظم گوسفندان یعنی خداوند ما عیسی را به خون آن عهد ابدی از مردگان برخیزانید، شما را به هر چیز نیکو مجهز گرداند تا ارادۀ او را به انجام رسانید. باشد که او هرآنچه را که موجب خشنودی اوست به واسطۀ عیسی مسیح در ما به عمل آورد، که او را جلال جاودانه باد. آمین.”
‮‮عبرانیان‬ ‭۱۳:۲۰-۲۱‬ ‭/heb.13.20-21.

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید