دوم قرنتیان باب ۹

image_pdfimage_print
جمع‌آوری پول برای مسیحیان محتاج
۱در واقع هیچ نیازی نیست که دربارهٔ وجوهی که به عنوان اعانه برای مقدّسین فرستاده می‌شود، برای شما بنویسم؛ ۲زیرا می‌دانم که شما مایل هستید کمک کنید. من نزد مردم مقدونیه از شما تعریف کرده‌ام و گفته‌ام که ایمانداران ما در یونان از سال پیش تا به حال آمادهٔ کمک بوده‌اند و اشتیاق شما، عدّهٔ زیادی از آنان را برای این کار برانگیخته است. ۳اکنون این ایمانداران را نزد شما می‌فرستم و برای اینکه تعریفی که ما از شما کرده‌ایم سخنان پوچ نباشد، همان‌طور که من به ایشان قول داده بودم، آمادهٔ کمک به آنها باشید. ۴وگرنه، اگر اهالی مقدونیه همراه من بیایند و ببینند که پس از آن‌همه اعتمادی که به شما داشتم، شما آمادهٔ کمک نیستید، ما در مقابل آنها شرمنده خواهیم شد تا چه رسد به شما! ۵پس لازم دانستم که این ایمانداران را وادار کنم که قبل از من نزد شما بیایند و هدایای شما را که وعده کرده بودید، قبلاً آماده سازند تا وقتی من به آنجا برسم آن اعانه آماده باشد و معلوم شود که بخشش شما از روی میل بوده است و نه به اجبار.
۶به‌یاد داشته باشید: کسی‌که بذر کم بکارد محصول کم درو خواهد کرد و آنکه دانهٔ بسیار بکارد محصول فراوان درو خواهد نمود. ۷پس هرکس باید مطابق آنچه در دل خود تصمیم گرفته است، بدهد و نه از روی بی‌میلی و اجبار، زیرا خدا کسی را دوست دارد که با شادی می‌بخشد. ۸و او قادر است که هر نوع برکتی را به شما عطا فرماید تا همیشه به اندازهٔ کفایت و حتّی بیش از آن داشته باشید تا بتوانید با سخاوتمندی در امور خیر و نیکو بذل و بخشش کنید. ۹چنانکه کتاب‌مقدّس می‌فرماید:
«او با سخاوت به نیازمندان می‌بخشد
و خیرخواهی او تا به ابد باقی است.»
۱۰خدا که بذر را برای برزگر و نان را برای خوردن فراهم می‌سازد، بذر بخشندگی را برای شما مهیّا و آن را چند برابر خواهد ساخت تا محصول کارهای خیر و نیکوی شما فراوان باشد. ۱۱خدا شما را بسیار غنی می‌سازد تا شما از هر لحاظ سخاوتمند باشید و به این وسیلهٔ عدّهٔ زیادی خدا را برای کاری که ما کرده‌ایم، سپاسگزاری خواهند کرد. ۱۲پس این خدمت ما نه تنها نیازمندیهای مقدّسین را تأمین می‌کند، بلکه موجب سپاسگزاری عدّه‌ای بسیاری از خدا نیز می‌گردد. ۱۳این خدمت شما دلیل بر ایمان شماست و مردم خدا را برای آن شکر خواهند کرد. زیرا شما نه تنها به ایمان خود به انجیل مسیح اعتراف می‌کنید، بلکه آنها و دیگران را در آنچه دارید سهیم می‌سازید. ۱۴و آنان این لطف بزرگی را که خدا به شما کرده است خواهند دید و با محبّت و علاقهٔ زیاد برای شما دعا خواهند کرد.۱۵↵ خدا را برای بخشش غیرقابل توصیف او سپاس بگوییم!

دیدگاهتان را بنویسید