کتاب مقدس درباره دادخواهی و شکایت کردن چه می گوید؟

image_pdfimage_print

جواب: پولس رسول به ایمانداران قرنتس گفت که یکدیگر را به دادگاه نکشانند (اول قرنتیان فصل ۶ آیه های ۱-۸). برای مسیحیان اینکه نتوانند همدیگر را ببخشند و با هم صلح کنند یک شکست روحانی تلقی می شود. چرا کسی باید بخواهد مسیحی شود اگر مسیحیان نیز همان اندازه مشکل دارند و قادر به حل آنها نیستند؟ اما بهرحال، مواردی وجود دارد که دادگاه تنها راه حل بنظر می آید. مثلا اگر دستورالعمل کتاب مقدس برای آشتی کردن انجام شود (متی فصل ۱۸ آیه های ۱۵-۱۷) ولی طرف مقصر هنوز هم در اشتباه است، احتمالا رفتن به دادگاه لازم باشد. اما این فقط باید بعد از دعای زیاد برای دریافت حکمت (یعقوب فصل ۱ آیه ۵) و مشورت با رهبران روحانی صورت گیرد.

تمام متن اول قرنتیان فصل ۶ آیه های ۱-۶ در مورد اختلافات در کلیساست، اما پولس رسول وقتی از قضاوت در مورد مسائل این دنیا صحبت می کند، اشاره او به سیستم قانونی است. منظور پولس رسول این است که سیستم قانونی برای مسائل این دنیا و خارج از کلیساست. مسائل کلیسایی نباید به دادگاه برده شوند، بلکه باید در کلیسا قضاوت و حل گردند.

اعمال رسولان فصل۲۱-۲۲ درباره پولس رسول صحبت می کند که دستگیر شد و به اشتباه در مورد کار خلافی که نکرده بود مورد اتهام قرار گرفت. رومیان او را دستگیر کردند و رئیس آنها دستور داد که او را با شلاق آنقدر بزنند که به خلافش اعتراف کند. او می خواست بفهمد که چرا مردم آنقدر از دست پولس عصبانی بودند. وقتی پولس را بستند که شلاق بزنند، پولس رسول به افسری که آنجا ایستاده بود گفت آیا این برای شما قانونی است که یک شهروند رومی را شلاق بزنید در حالیکه حتی او را دادگاهی نکرده اید؟ پولس رسول از قانون رومیان و از شهروندی خودش در روم برای حفاظت خودش استفاده کرد. تا وقتیکه انگیزه صحیح و قلب پاک باشد هیچ اشکالی در استفاده از سیستم قانونی نیست.

پولس رسول ادامه می دهد، «اما کّلاً چنین شکایات و اختلافات نشانۀ ضعف روحانی شماست! آیا بهتر نیست که بجای شکایت، از حق خود بگذرید و مسئله را همانجا خاتمه دهید؟ زیرا اگر خود، مورد ظلم واقع شوید و از حقتان بگذرید خدا را بیشتر تکریم و احترام کرده‌اید» (اول قرنتیان فصل ۶ آیه ۷). چیزیکه پولس رسول اهمیت می دهد گواهی یک مسیحی است. خیلی بهتر است که از ما استفاده شود و یا مورد سوء استفاده قرار بگیریم تا اینکه کسی را با بردن به دادگاه از مسیح دورتر کنیم. کدام مهمتر است جنگ قانونی و یا جنگ روحانی برای نجات و حیات ابدی یک انسان؟

خلاصه، آیا مسیحیان در مورد مسائل کلیسایی باید همدیگر را به دادگاه ببرند؟ مطمئنا نه! آیا مسیحیان در مورد مسائل مدنی باید همدیگر را به دادگاه ببرند؟ در این مورد هم باز اگر می توان از اینکار جلوگیری کرد، نه. آیا مسیحیان در مورد مسائل مدنی باید غیر مسیحیان را به دادگاه ببرند؟ باز هم اگر می توان از اینکار خودداری کرد، نه. بهر حال، امکان دارد که در بعضی موارد، مثل محافظت از حقوق خودمان (مانند پولس رسول) لازم باشد که دنبال راه حل قانونی باشیم.

منبع: gotquestions

دیدگاهتان را بنویسید