کلبۀ کوچک

image_pdfimage_print

تنها بازماندۀ یک کشتی شکسته توسط جریان آب به یک جزیرۀ دورافتاده برده شد. او با بی‌قراری به نزد خداوند دعا می‌کرد تا او را نجات بخشد. پس از دعا نیز ساعت‌ها به اقیانوس چشم می‌دوخت تا شاید نشانی از کمک بیابد. اما هیچ خبری نبود. سرانجام ناامید شد و تصمیم گرفت کلبه‌ای کوچک بسازد تا از خود و وسایل اندکش بهتر محافظت نماید. روزی پس از آنکه از جستجوی غذا بازگشت، دید کلبۀ کوچکی را که ساخته بود در آتش می‌سوزد. دود زیادی به آسمان می‌رفت و در چنین شرایطی بود که مرد فریاد زد: خدایا چگونه توانستی با من چنین کنی؟
صبح روز بعد مرد با صدای یک کشتی بزرگ که به جزیره نزدیک می‌شد از خواب پرید و به کنار ساحل رفت. چشمانش درست می‌دید، یکی کشتی در حال نزدیک شدن بود و می‌آمد تا او را نجات دهد.
مرد پس از دیدنِ نجات‌دهندگانش، از آنان پرسید: «چطور متوجه شدید که من اینجا هستم؟»
آنها در جواب گفتند: «ما علامت دودی را که به آسمان فرستادی دیدیم!!!»
آسان می‌توان دلسرد شد هنگامی که به‌نظر می‌رسد کارها به‌خوبی پیش نمی‌روند. اما نباید امید خود را از دست داد. زیرا خدا حتی در میان درد و رنج در کنار ماست و در زندگی ما دخیل است. دفعه آینده که کلبۀ شما در حال سوختن است به یاد آورید که شاید علامتی باشد برای: “فراخواندن رحمت خداوند”

برای تمام چیزهای منفی که به خود می‌گوییم خداوند پاسخ مثبتی دارد:
می‌گویی «این غیرممکن است»، خداوند پاسخ می‌دهد «همه چیز ممکن است».
می‌گویی «هیچ‌کس واقعاً مرا دوست ندارد»، خداوند پاسخ می‌دهد «من تو را دوست دارم».
می‌گویی «من بسیار خسته هستم»، خداوند پاسخ می‌دهد «من به تو آرامش می‌دهم».
می‌گویی «من توان ادامه دادن ندارم»، خداوند پاسخ می‌دهد «رحمت من تو را کافی است».
می‌گویی «نمی‌توانم مشکلات را حل کنم»، خداوند پاسخ می‌دهد «من گام‌هایت را هدایت خواهم کرد».
می‌گویی «من نمی‌توانم آن را انجام دهم»، خداوند پاسخ می‌دهد «تو با من قادر به انجام هر کاری هستی».
می‌گویی «این ارزشش را ندار»، خداوند پاسخ می‌دهد «این ارزش پیدا خواهد کرد».
می‌گویی «من نمی‌توانم خودم را ببخشم»، خداوند پاسخ می‌دهد «من تو را بخشیده‌ام».
می‌گویی «من می‌ترسم»، خداوند پاسخ می‌دهد «من روح ترس به تو نداده‌ام».
می‌گویی «من همیشه نگران و ناامیدم»، خداوند پاسخ می‌دهد «تمام نگرانی‌هایت را بر دوش من بگذار».
می‌گویی «به اندازه کافی ایمان ندارم»، خداوند پاسخ می‌دهد «من به همه یک اندازه ایمان داده‌ام».
می‌گویی «من به اندازه کافی باهوش نیستم»، خداوند پاسخ می‌دهد «من به تو حکمت داده‌ام».
می‌گویی «من احساس تنهایی می‌کنم»، خداوند پاسخ می‌دهد «من هرگز تو را ترک نخواهم کرد».

منبع: سایت کلمه

دیدگاهتان را بنویسید