عبرانیان باب ۱۲ آیه ۱۴

image_pdfimage_print

عبرانیان باب ۱۲ آیه ۱۴
عبرانیان باب ۱۲ آیه ۱۴

عبرانیان باب ۱۲ آیه ۱۴

بکوشید تا با همهٔ مردم با صلح و سازش رفتار کنید و زندگی شما پاک و منزّه باشد، زیرا بدون آن هیچ‌کس خداوند را نخواهد دید.