یوحنا باب ۳ آیه ۳۶

image_pdfimage_print
یوحنا باب ۳ آیه ۳۶
یوحنا باب ۳ آیه ۳۶ی

یوحنا باب ۳  آیه ۳۶

آن کسی‌که به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان دارد؛ امّا کسی‌که از پسر اطاعت نکند حیات را نخواهد دید، بلکه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود.