فیلیپیان باب ۲ آیه ۴

image_pdfimage_print
فیلیپیان باب ۲ آیه ۴
فیلیپیان باب ۲ آیه ۴

فیلیپیان باب ۲  آیه ۴

 ۴↵ به نفع دیگران فکر کنید و تنها در فکر خود نباشید.