اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۱

image_pdfimage_print
اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۱
اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۱

اول قرنتیان باب ۱۳ آیه ۱

اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم ولی محبّت نداشته باشم، فقط یک طبل میان تُهی و سنج پر سر و صدا هستم.