مفهوم این آیه چیست ؟

image_pdfimage_print

زیرا ذکر صلیب برای هالکان حماقت است، لکن نزد ما که ناجیان هستیم قوت خداست.
اول قرنتیان فصل ۱ آیه ۱۸

 

 

چگونه خدا هدایای معنوی را توزیع می کند؟
مفهوم این آیه

مفهوم این آیه

ولی برای کسانی که به این پیام شگفت انگیز ایمان آورده و قدرت حیات بخش و رستاخیز دهندۀ خدا را در زندگی‌های خویش تجربه کرده اند، قوت خداست. این قوتی است که با ایمان به پیام صلیب، پیام پُر از فیض انجیل عیسی مسیح، بما بخشیده می‌شود. خدا را بخاطر این پیام شکر وسپاس باد!
تنها دو گروه انسان وجود دارد، کسانی که هلاک می‌شوند و کسانی که نجات می‌یابند و در این میان گروه دیگری وجود ندارد. شاید انسانها حکمت انسانی را دوست داشته باشند اما تنها انجیل به نجات شخص می‌انجامد.
منبع: رازگاه

دیدگاهتان را بنویسید