آیا باید به بی اشتباه بودن کتاب مقدس ایمان داشته باشم تا نجات یابم؟

image_pdfimage_print
آیا باید به بی اشتباه بودن کتاب مقدس ایمان داشته باشم تا نجات یابم؟
آیا باید به بی اشتباه بودن کتاب مقدس ایمان داشته باشم تا نجات یابم؟
ما با ایمان به الهام یا عاری از خطا بودن کتاب مقدس نجات نمی یابیم. ما با ایمان به خداوند عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده مان از گناه نجات یافته ایم (یوحنا فصل ۳ آیه ۱۶؛ افسسیان فصل ۲ آیه های ۸ تا ۹؛ رومیان فصل ۱۰ آیه های ۹ تا ۱۰). در عین حال، تنها از طریق کتاب مقدس است که می توانیم درباره عیسی مسیح و مرگ و رستاخیز او آگاه شویم (دوم قرنتیان فصل ۵ آیه ۲۱؛ رومیان فصل ۵ آیه ۸). ما مجبور نیستیم که برای نجات یافتن، به هر آنچه که در کتاب مقدس است ایمان آوریم، اما ما باید به عیسی مسیحی ایمان آوریم که توسط کتاب مقدس اعلام شده است. ما مطمئناً باید به کتاب مقدس به عنوان کلام خدا پایبند باشیم و مطمئناً باید به هر چیزی که کتاب مقدس تعلیم می دهد، ایمان داشته باشیم اما این اتفاق معمولا بعد از نجات یافتن به وقوع می پیوندد.

وقتی مردم تازه نجات می یابند، عموماً چیز بسیار کمی درباره کتاب مقدس می دانند. نجات، فرایندی است که با درکی از وضعیت گناه آلودمان آغاز می شود نه با درکی از بی خطا بودن کتاب مقدس. وجدان ما به ما می گوید که قادر نیستیم با شایستگی خودمان در حضور خدای قدوس بایستیم. ما می دانیم که به اندازه کافی پاک و پرهیزکار نیستیم که از عهده چنین کاری برآییم، بنابراین ما به سوی او برگشته و فداکاری پسرش روی صلیب، که پرداخت بهای گناهانمان است را می پذیریم. ما اعتماد کامل خود را بر او قرار می دهیم. از آن نقطه به بعد، ما طبیعتی کاملاً تازه داریم که خالص و پاک از گناه است. روح القدوس خدا در قلبهایمان زندگی می دهد و ما را برای ابدیت مُهر می کند. ما از آن نقطه به جلو می رویم و هر روزه خدا را بیشتر و بیشتر دوست می داریم و بیشتر اطاعت می کنیم. بخشی از این “حرکت رو به جلو” این است که روزانه خود را با کلام خدا خوراک دهیم تا در ایمان به او رشد کرده و قوی شویم. تنها کتاب مقدس است که قادر است این معجزه را در زندگی مان انجام دهد.

اگر ما به شخص و کار خداوند عیسی مسیح ایمان داریم، همانطور که کتاب مقدس تعلیم می دهد، ما نجات یافته ایم. وقتی که به عیسی مسیح اعتماد می کنیم، روح القدس در قلب و فکرمان کار خواهد کرد و ما را متقاعد خواهد کرد که کتاب مقدس حقیقت است و باید به آن ایمان داشته باشیم (دوم تیموتائوس فصل ۳ آیه های ۱۶ تا ۱۷). اگر شک و تردیدی درباره بی خطا بودن کتاب مقدس در ذهنمان داریم، بهترین راه این است که از خدا بخواهیم که درباره کلامش به ما تضمین دهد و به کلام او اطمینان پیدا کنیم. او بسیار راغب است به کسانیکه صادقانه و با تمام قلبشان او را می جویند، پاسخ دهد (متی فصل ۷ آیه های ۷ تا ۸).

منبع: www.gotquestions.org

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید