مکاشفه رنگها

image_pdfimage_print


⚜مکاشفه رنگ ها در کتاب مقدس

💥 رنگ طلایی: نشانه جلال خداوند است و اعلام می کنیم جلال و عظمت و پادشاهی تا ابدالاباد از آن خداوند است.

💥رنگ سبز: نشانه میوه های روح القدس است و اعلام می کنیم خداوند شبان من است و از من مراقبت می کند.

💥رنگ آبی: نشانه و سنبل آسمان و مکانی که بروی تخت نشسته است و بر قلب های ما پادشاهی می کند.

💥رنگ ارغوانی یا بنفش: رنگ ملکوت خداوند است و اعلام می کنیم که خداوندا پادشاهی تو بر روی زمین جاری شود.

💥رنگ برنزی: نشانه داوری است و اعلام می کنیم عیسی مسیح داوری ما را بر خود گرفته و ما از زخم های او شفا یافتیم.

💥رنگ نقره ای: نشانه فدیه مسیح برای گناهان ما هست و اعلام می کنیم که برای گناهان ما مصلوب شد و ما نجات را دریافت کرده ایم.

💥رنگ زرد : نشانه و سنبل نور است و اعلام می کنیم ما نوری بر زمین هستیم و چهره پاک و زیبای خداوند رابه دیگران نشان می دهیم.

💥رنگ سفید : نشانه پاکی هست و اعلام می کنیم ما با مسیح، در آسمان پاک شده ایم و عروسان مسیح هستیم و در انتظار داماد آسمانی هستیم.

💥رنگ قرمز: نشانه و سنبل خون عیسی مسیح که برای ما داده شده است و نا را در برابر شریر مراقبت می کند و اعلام می کنیم به شیطان که ما در خون مسیح شسته شده ایم تو هیچ حقی در زندگی ما نداری.

About نوشین آفرین جعفری

View all posts by نوشین آفرین جعفری →