چرا اعتراف پطرس در اناجیل متفاوت است؟

image_pdfimage_print
چرا اعتراف پطرس در اناجیل متفاوت است؟
چرا اعتراف پطرس در اناجیل متفاوت است؟

مخالفان مسیحیت می پرسند اگر کتاب مقدس الهام خداست، چرا اعتراف پطرس در اناجیل متفاوت است؟

ابتدا به گزارش اناجیل درباره اعتراف پطرس توجه می کنیم:

مسیح از شاگردانش پرسید:”شما مرا که می دانید؟” پطرس جواب داد:”مسیح، فرزند خدای زنده.” (متی فصل ۱۶ آیه ۱۶)

“شما مسیح هستید.” (مرقس فصل ۸ آیه ۲۹)

“تو مسیح موعود هستی” (لوقا فصل ۹ آیه ۲۰)

در مورد تفاوت جواب های پطرس، دو دلیل وجود دارد:

یک. متی در روز اعتراف پطرس حضور داشت. اما مرقس و لوقا بر اساس گفتار شاهدان اناجیل را نوشتند. نویسندگان اناجیل مانند روزنامه نگاران امروزی، اظهارات افراد را ثبت کردند. مثلا گاهی اظهارات شاهدان در یک انجیل کوتاه شده، اما در انجیل دیگر کامل تر ذکر گردیده است. این نکته هر روز در رسانه ها به چشم می خورد.

دوم. اناجیل، در پاسخ پطرس تضاد و دوگانگی ارائه نداده اند. واقعیت آن است که عبارات مکمل یکدیگر هستند.

آنچه مسلم و بدیهی است اناجیل مسیح را به عنوان خداوند معرفی می کنند.

در قرآن نیز چنین تفاوت هایی مشاهده می شود. مثلا در سوره مریم آیات ۵۰- ۵۳ به معرفی کلی موسی می پردازد. اما در سوره هود آیات ۹- ۳۶ جزئیات بیشتری از گفتگوی خدا با موسی ذکر شده. سوره نمل آیات ۷- ۱۴ نکات بیشتری را درباره گفتگوی خدا با موسی ارائه می دهد، اما در مقایسه با سوره هود، متن کوتاه است.

در سوره های هود و قصص (آیات ۲۹- ۳۱) تاکید بر یک دست موسی است، در حالی که در سوره نمل توجه بر دو دست موسی معطوف شده.

مثال دیگر: در سوره یونس آیات ۹۰- ۹۲: فرعون به هنگام تعقیب قوم اسرائیل، توبه کرد، اما در سوره اسراء (آیات ۱۰۲- ۱۰۳) فرعون به هنگام تعقیب قوم اسرائیل (بدون اشاره به توبه) در دریا غرق شد.

نویسنده مقاله: مهران پورپشنگ

About ASHNAIE

کسی‌که همهٔ این چیزها را تصدیق می‌كند، می‌گوید: «آری! من بزودی می‌آیم!» آمین! بیا ای عیسی، ای خداوند! فیض عیسی خداوند با همهٔ شما باد، آمین!

View all posts by ASHNAIE →

دیدگاهتان را بنویسید